icon

Асоціація Інтервенційних Кардіологів України

Соколов Максим Юрійович – д.м.н., професор кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика, провідний науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. Н.Д. Стражеска» НАМН України

Коваль Олена Акіндинівна – д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпропетровської державної медичної академії

Данильчук Ігор Віталійович, к.м.н., директор КНП «ВРЦСП», член правління Асоціації інтервенційних кардіологів України

Полівенок Ігор Вікторович, к.м.н., завідувач відділенням інтервенційної кардіології ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

17:00-17:30 Соколов М.Ю.

«Регіональні реперфузійні мережі» в Україні. Де ми зараз і куди рухаємося. Україна — Європа, 10 років потому

Відповіді на запитання, задані у чаті

17:30-17:50 Полівенок І.В.

Клінічний випадок

17:50-18:00 Полівенок І.В., Коваль О.А., Данильчук І.В., Соколов М.Ю

Дискусія і розбір клінічного випадку

Відповіді на запитання, задані у чаті

18:00-18:20 Коваль О.А.

Новини антитромботичної терапії АСС, ESC 2020. Те, що не увійшло до інструкцій, але має велике значення

Відповіді на запитання, задані у чаті

18:20-18:40 Соколов М.Ю.

Хронічні коронарні синдроми, нові тенденції в антитромботичної терапії

Відповіді на запитання, задані у чаті

18:40-19:00 Коваль О.А.

Медикаментозна підтримка пацієнта з ГКС (STEMI) згідно Рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017-2018 рр.

Відповіді на запитання, задані у чаті

19:00-19:30 Соколов М.Ю., Коваль О.А., Полівенок І.В., Данильчук І.В.

Дискусійні питання

19:30-19:40 Соколов М.Ю.

Заключне слово